18.7.04

Haiku 1

padá
bomba
rychle si něco přej

KLÍČOVÁ SLOVA: poezie pro cestující Internetem.

1 Comments:

Blogger richard said...

Doba je stručná a surová. Ještě před pár léty se totéž téma pojednalo jinak, o něco lyričtěji:
...padal rychle jako kulka, jako oblázek, jako železné závaží, ani smutný, ani šťastný, bez vztahu k času nebo čemukoliv jinému, a měl jen jediné přání, aby teď, když už je všemu konec, mohl vykonat dobrý skutek ... Až vpadnu do atmosféry, shořím jako meteor. "Rád bych věděl," řekl si, "jestli mě někdo uvidí?"
Malý chlapec na venkovské cestě pohlédl k obloze a vykřikl: "Podívej, mami, podívej! Padá hvězda!"
Bílá planoucí hvězda padala po zšeřelém nebi nad Illinoisem.
"Honem si něco přej," řekla mu matka. "Něco si přej!"
(Ray Bradbury: Kaleidoskop)

19/7/04 09:09  

Okomentovat

<< Home