28.7.04

Proč máme rádi sex

Evoluční logika pavoučího samce je (...) neprůstřelná. Bizarní nám připadá jenom proto, že odlišnost lidské biologie činí sexuální kanibalismus nevýhodným. Většina mužů mívá během života mnohem více příležitostí kopulovat než jen jedenkrát; i dobře živené ženy obvykle porodí najednou pouze jedno dítě nebo nanejvýš dvojčata; a žena by nedokázala na posezení sníst takovou část těla muže, aby tím významně zkvalitnila výživovou základnu svého těhotenství." – Možná je to jen překladem, ale důsledná aplikace pouček neodarwinismu na problematiku nejmilejší zábavy lidstva zní neodolatelně legračně. Podobných citátů lze najít v knize Jareda Diamonda nazvané Proč máme rádi sex? mnohem více, nevybral jsem si nijak zlomyslně. Sama titulní otázka přitom není nesmyslná a za prozkoumání stojí: proč jsou zrovna lidé uděláni tak, že sex se jim vysloveně líbí a provozují jej daleko nad rámec reprodukční nutnosti? Zvířata se tak většinou nechovají, jen někteří primáti. Odchylka musí mít nějaký důvod; Diamond se jej snaží najít a popsat z hlediska evoluční biologie, tedy metodou sobeckého genu: naše geny se snaží reprodukovat, tudíž řídí naše chování tak, aby tomu napomohly. Takže například menopauzu, což je také lidské specifikum (u jiných živočišných druhů přetrvává plodnost samic až do smrti) vysvětluje Diamond tak, že starší žena, která už nemůže otěhotnět, začne "fungovat" jako babička, pomáhat svým dětem a vnoučatům, čímž udělá pro zachování vlastních genů více, než kdyby měla další děti. Lidská mláďata totiž potřebují mnohem více péče a delší učení k samostatnosti než mláďata jakéhokoli zvířecího druhu. Babička se prostě hodí... právě proto, že jsme inteligentní a společensky žijící bytosti. Je to inspirativní čtení, pokud se dokážete vypořádat s pasážemi jako je ta citovaná a se zjištěním, že je Diamond nemíní ani trochu žertem. Jako milostná předehra je však jeho kniha naprosto nepoužitelná, i když si ji asi leckdo omylem koupil právě z toho důvodu.
KLÍČOVÁ SLOVA: polygamie, mužská laktace, skrytá ovulace, menopauza, mužské a ženské role.

7 Comments:

Blogger kitten heels said...

Dear AKB,

I am coming to you live thru the favorite book Smilla pipeline. I wish I could understand your blog! We have the same films and books listed for favorites. Also, you have a very nice face. Why do you live with seals? I mean, it's ok, I was just wondering.

Seriously, I am interested to know about what you are doing. It looks like something very important over there. I live in Atlanta (And I'm not really a kitten) and there is nothing interesting here, except me.

Jana

28/7/04 01:48  
Blogger kitten heels said...

Oops. Never mind. I see some English. Will report further when done reading. Must go to sleep. Architecture is trouble that never takes a holiday and it will be waiting for me at 8:00 a.m. EST US.

Jana

28/7/04 01:51  
Anonymous Anonymní said...

Co se týče menopausy, zde mám zcela jiné vysvětlení. "V přírodě" se lidský druh dožívá 30-40 let (viz některé primitivní kmeny) a tedy i žena je plodná až do období, kdy by měla statisticky vzato umřít. To že díky lidskému umu vzrostl za posledních pár tisíc let (tj. pro genovou přeměnu mžik) několikrát průměrný věk je věc, se kterou se příroda ještě nevyrovnala.

28/7/04 16:03  
Blogger akb said...

Přesně na tohle (prodloužení lidského života) má Diamond nějakou odpověď, jen si teď nemůžu vzpomenout jakou :-)

28/7/04 16:39  
Blogger Jan Vaněk jr. said...

No myslím, že jsem to teď zrovna někde četl: primo, průměrný věk srážela kojenecká úmrtnost; kdo se dočkal(a) puberty, už měl očekávanou délku dožití celkem slušnou. A navíc i těch 40 let byl babičkovský věk, když měly první dítě v patnácti.

30/7/04 14:42  
Anonymous Anonymní said...

poznámky:

str. 31, 1. odd.: Jsou genetické testy dítěte legální? Bez souhlasu matky?

str. 56-78: Proč muži nekojí své děti?

Melamed (učitel) v chederu (židovská náboženská škola) vypráví žákům o božím milosrdenství.
-V hlubokém lese pracuje svobodný uhlíř. Jednou najde odložené nmemluvně, ujme se ho, ale neví, jak je uživit. Pomodlí se k hospodinovi a ten způsobí, že uhlíři narostou ženská prsa a může dítě kojit.
-Můj učiteli,- ozve se jedne žák, mně se ta historka nějak nezdá. Nebylo by jednodušší, kdyby Hospodin tomu uhlíři poslal peníze, a ten si ve vsi najal kojnou?
-Nechápeš boží počínání,- protestuje učitel. -Proč by Hospodin utrácel hotové peníze, když zázrak ho nic nestojí?


str. 61, 3. odd.: Konkrétně které supermodelky jsou genetickými muži?

str. 62, 2. odd.: Proč mají normální ženy funkční receptory androgenů? (v textu nevysvětleno).

str. 65, 2. odd.: Lékařské zásahy jako KTERÉ chirurgické výkony? (v textu výše nezmíněno).

str. 76, 2. odd. & str.92, 1. odd.: Jsou genetické testy dítěte legální? Bez souhlasu matky? VIZ NOVINY

str. 76 - 77: sociální inženýrství, převrácení mužské a ženské role, radikální feminismus

str. 77-78: další protievoluční konání:
1.
2.
3.
...

str. 81, 3. odd.: co je "dobro"? viz vtip

str. 83, 3. odd.: vyvolává otázku typu "Proč je studium lepší než sex?", URL:
http://www.ftipky.cz/tex.php?id=560

str. 87, 3. odd.: Proč sexování pouze za účelem oplodnění?

-Víte, jaký je rozdíl mezi dřívějším a dnešním rabínem?
-Nevím.
-Dřív přišla žena za rabínem, on jí slíbil, že otěhotní... a nic. Dnes přijde reformní rabín za ženou, slíbí ji, že neotěhotní... a ona má dítě!

Studenti ješivy (vyšší židovská náboženská škola) narazí při studiu Talmudu (židovské učení o životě) na otázku rozmnožování lidského rodu, s čímž dosud nemají žádnou zkušenost.
-Dělat děti, to je pro Židy práce, nebo potěšení?- ptá se jeden.
-Já si myslím, že potěšení. Kdyby to byla práce, tak by si na to, aspoň ti bohatší, najali goje (nežidy).

str ???, skrytá ovulace - viz
02. VII. 2005 -Mf Dnes - Eva Bobůrková - str. 09: Jací muži voní ženám (a kdy)
04. II. 2006 - MfD - Eva Bobůrková - str. 09: Vůně napoví, kdy je žena plodná
10. V. 2003 - MfD - Eva Bobůrková - str. 09: Sex a péče o děti utvářely člověka
30. XI. 2002 - MfD - Eva Bobůrková - str. 07: Nejen ženy. I muži mají své dny...


str. 88, 3. odd.: Tak kde je starý? Sedí doma nebo je na lovu?

str. 89, 2. odd.: tehdy infanticida ze strany samců, dnes interrupce ze strany samic

str. 90, 2. odd.: viz doba matristická, URL: http://www.kubata.nazory.cz/clanky/kap4.html

str. 90, 2. odd., posl. věta: stojí za to bojovat (jiný důvod než koncepce).

str. 91, 3. odd.: Co takový "prvotní hřích" (stydí se nahá /za červenou zadnici/ před Bohem?

str. 99: Jaký důkazový materiál naznačuje, že chybějící článek žil v harémech? (v textu nevysvětleno)

str. 102, 1. odd.: vybrala a zlákala - znovu co takový "prvotní hřích"? (Satan ZLÁKAL Evu na ovoce ze ZAKÁZANÉHO stromu POZNÁNÍ ...)

Ptá se učitel žáka:-Jakého hříchu se dopustil Adam?
-Pojedl ovoce ze zakázaného stromu poznání.
-A jak ho hospodin potrestal?
-Musel si vzít Evu.


str. 115, 3. odd.: Bible: "važ si svých rodičů, abys dlouho byl živ".


str. 117, 3. odd.: Nač jsou muži? Proč vzniklo pohlavní rozmnožování? (viz Flegr, J.: Evoluční biologie.)

str. 138, 2. odd.: neměla víc než 80, tipuji tak 76 - max. 78

str. 139: hungi kengi - viz všudypřítomnost (Buchanan, M. (2004): Všeobecný princip. Baronet, Praha, 220 s.)

15/5/07 21:06  
Anonymous Anonymní said...

Vůbec to neřeš.
I. pravidlo: Nehádej se se ženou. To nemá cenu. Jestliže muž je vesměs racionální bytost a má tendenci argumentovat a objektivně vyhodnocovat své názory ve vztahu k objektivní realitě, tak žena je trochu jinde a její "argumenty" taktéž. Prostě muž je ten myslící tvor, žena to je sama příroda, oděná do hávu moderní civilizace. Pokud chtěl Darwin důkaz evoluce, tak nemusel jezdit na Galapágy, stačilo zhlédnout namlouvání samiček v české kotlině (pravda tehdy se ještě asi dávalo věno;). Co, když má chlap prachy (schopnost postarat se o samici a mláďata), výrazně odlišný genofond (čili nižší pravděpodobnost degeneračních nemocí) a jakékoliv argumenty, které se snaží to rozumově zdůvodnit, jsou jen dodatečné expost výmluvy a jejich úroveň odpovídá duševní kapacitě průměrné ženy. Jinak řečeno: z výše uvedených důvodů ho milovala, pročež by jí i sex se štětkou vod hajzlu od něho připadal jako to nejlepší, co ji mohlo potkat.

3/6/07 15:31  

Okomentovat

<< Home