31.1.05

Vzestup a pád Třetí říše

Je to fascinující četba na jedenácti stech stránkách. Zatím jsem se dostal kousek za polovinu, k brilantnímu plánu Weserübung neboli tažení do Dánska a Norska. Myslel jsem, že znám moderní evropské dějiny docela dobře, přesto na každé stránce nacházím něco překvapivého, co nutí k zamyšlení. (Například, kolikrát a jak celkem snadno mohl Západ Hitlera zastavit; od obsazení demilitarizovaného pásma v Porýní až po poslední šanci v době Mnichovské dohody. Do té doby neměl převahu a vítězil jen sebedůvěrou a drzostí. Pak už to bylo jinak.) Navíc je to napsané velice barvitě, se smyslem pro detail: krásný je třeba moment, když Mussolini sepisoval seznam požadavků, co všechno musí Němci Itálii dodat, má-li se jeho země zapojit v devětatřicátém do války - seznam, jehož hlavním účelem bylo, aby byl nesplnitelný - a jeho zeť a ministr zahraničí v jedné osobě, hrabě Ciano, to komentoval slovy: "Bylo toho dost, aby to zabilo býka - pokud by uměl číst."
Autor pracoval jako americký dopisovatel v Německu po celá třicátá léta a ještě déle, až do vypuknutí války mezi USA a Německem; kromě toho měl po válce přístup k archivům, které v Německu Američané zabavili. Proto najdeme v jeho knize plné texty diplomatických protokolů, smluv, stenografické záznamy jednání, citace z deníků německých generálů a francouzských diplomatů... Dějiny píšou vítězové a Shirerova kniha není výjimkou, přesto je pozoruhodná její objektivita a úcta k faktům, nadřazená jakékoli propagandě. Shirer nikoho neidealizuje ani nedémonizuje. Podstata mocenského zápasu, k němuž v Evropě v půlce minulého století došlo, je tak zřejmější, než jak vychází z modernějších výkladů, ať západních, nebo komunistických. Za obzvlášť cennou část považuji detailní analýzu Hitlerova vzestupu; popis toho, jak získal na svou stranu velkou část jednoho z nejvzdělanějších a nejkulturnějších národů světa. Přesně takhle se to už nemůže opakovat nikdy, ale nějak podobně... skoro kdykoli a kdekoli. Kdo si myslí, že ne (a kdo si představuje Hitlera jako komickou uřvanou figurku ze sovětských filmů), ten by si Shirera měl přečíst o to pozorněji. Pořád není vyloučeno, že se jednoho dne probudíme a uvidíme, že svět se zase zbláznil. Ostatně... jednoho dne?
KLÍČOVÁ SLOVA: Es kommt der Tag.

1 Comments:

Anonymous Anonymní said...

Putin:Rusko-možná půjde o paralelní příběh.

31/1/05 10:06  

Okomentovat

<< Home